Blogia
Histories Animades

La primera prova

En aquest primer treball pilot, ens hem plantejat com a objectiu treballar el text narratiu i la tècnica del diàleg, amb especial atenció a la puntuació.

Com a element de suport, a classe, hem llegit un conte de Jaume Cela, Hi ha coses que fan de mal perdre, i l’hem comentat a bastament. Finalment, els nens n’han fet un resum, centrat en el fet que el protagonista, un nen que es diu Pere i que sempre ho perd tot, ha arribat a perdre el seu propi cul.

Després de fer les oportunes correccions, hem reescrit el conte de manera col·lectiva amb una versió proposada com a ideal i que passa per tenir la virtut de recollir ja corregits els errors més freqüents i/o més significatius que han comès en els seus textos individuals.

Un cop tenim el text, s’ha demanat als nens que imaginin els objectes i paisatges que necessitaríem per a convertir-lo en una pel·lícula de dibuixos animats. El primer pas ha estat la seqüenciació de les escenes i, a continuació, els nens anaven imaginant els personatges que hi havien de sortir, els decorats i els objectes necessaris. N’hem anat prenent nota i un cop fet això, s’ha passat a elaborar el material dins les activitats de l’àrea d’educació artística visual i plàstica. Els nens han fet aquest treball per grups, algun dels quals s’ha encarregat d’una determinada escena, mentre que els altres han pres la responsabilitat de dibuixar els peronatges.

Un cop hem tingut tot el material, ha calgut donar uns darrers tocs al text per tal d’adaptar-lo millor a l’estructura que es pretén que tingui el producte final i s’ha passat tot el material als tèncics que han de fer la conversió en dibuixos animats per tal que abans de final del mes de juny puguem veure el producte acabat que ens ha de servir de prova pilot per quan iniciem el projecte el curs vinent.

Jordi Sedó.

0 comentarios