Blogia
Histories Animades

La prova pilot

La primera prova

En aquest primer treball pilot, ens hem plantejat com a objectiu treballar el text narratiu i la tècnica del diàleg, amb especial atenció a la puntuació.

Com a element de suport, a classe, hem llegit un conte de Jaume Cela, Hi ha coses que fan de mal perdre, i l’hem comentat a bastament. Finalment, els nens n’han fet un resum, centrat en el fet que el protagonista, un nen que es diu Pere i que sempre ho perd tot, ha arribat a perdre el seu propi cul.

Després de fer les oportunes correccions, hem reescrit el conte de manera col·lectiva amb una versió proposada com a ideal i que passa per tenir la virtut de recollir ja corregits els errors més freqüents i/o més significatius que han comès en els seus textos individuals.

Un cop tenim el text, s’ha demanat als nens que imaginin els objectes i paisatges que necessitaríem per a convertir-lo en una pel·lícula de dibuixos animats. El primer pas ha estat la seqüenciació de les escenes i, a continuació, els nens anaven imaginant els personatges que hi havien de sortir, els decorats i els objectes necessaris. N’hem anat prenent nota i un cop fet això, s’ha passat a elaborar el material dins les activitats de l’àrea d’educació artística visual i plàstica. Els nens han fet aquest treball per grups, algun dels quals s’ha encarregat d’una determinada escena, mentre que els altres han pres la responsabilitat de dibuixar els peronatges.

Un cop hem tingut tot el material, ha calgut donar uns darrers tocs al text per tal d’adaptar-lo millor a l’estructura que es pretén que tingui el producte final i s’ha passat tot el material als tèncics que han de fer la conversió en dibuixos animats per tal que abans de final del mes de juny puguem veure el producte acabat que ens ha de servir de prova pilot per quan iniciem el projecte el curs vinent.

Jordi Sedó.

Encetem el projecte

Encetem el projecte Primers dies d’abril. Parlem amb en Jordi Sedó i ens diu que en aquest moment està treballant la narració amb els seus alumnes de 4t de primària. De seguida, sorgeix la idea d’introduir les noves tecnologies com a element de motivació i se’ns acut que la feina que fa amb els nens es podria convertir en un dibuix animat, cosa que oferiria la possibilitat de treballar de manera interdisciplinar diverses àrees. Com a mínim, la llengua, l’educació artística visual i plàstica, les noves tecnologies i potser la música.
Acordem proposar al CEIP Giroi de la Garriga que s’adhereixi al Projecte Xarxa i que l’any vinent dugui a terme un nombre no superior als tres textos que puguin esdevenir dibuixos animats. La intenció és implicar TV Granollers en el projecte per tal que el producte final pugués servir com a conte de bona nit per a la canalla.
La proposta que en Jordi Sedó fa a la direcció del CEIP Giroi dóna el resultat esperat i, finalment, el CEIP Giroi s’adhereix al projecte i ell en serà el responsable.
Un cop sabut això, acordem amb en Jordi Sedó que, aprofitant que en aquest moment els seus alumnes estan elaborant un conte col·lectiu, el farem servir com a prova pilot i així, cap a finals del curs 2004-2005 podrem disposar d’uns primers resultats.
Pilar Comes